DESINFISERINGEN

Desinfisering av Egg

 

Det er viktigere enn noen gang at vi er flinke med å desinfisere eggene vi bruker til ruging for nye kyllinger .Dette henger sammen med at det nå er endel smittsomme sykdommer som rammer våre fjørfe og begrensningen av disse sykdommene kan vi bidra med hvis vi er nøye med dette . Mange virsusykdommer kan følge med utenpå eggeskalllet og derfor er det viktig å desinfisere eggene før de legges til ruging . Da er kyllingene sikret en sykdomsfri start på livet og ikke minst så har vi mye større glede av friske høns som gir oss mange egg og kyllinger . Sykdomsbegrensning er også svært viktig når det kommer til salg av våre fjørfe .

FREMGANGSMÅTE FOR DESINFISERING AV RUGE EGG

 

Slik går du frem . Alle egg som skal ruges frem skal være uten feil som sprekk i skall , avvik på form eller skallkvalitet og være så reine som mulig ( fjern skitt som eventuellt sitter på eggets utside ,svært skitne egg skal ikke benyttes til utruging ) . Desinfisering med "duppemetoden " . Gjør klar to stk boller av god størrelse ( gjerne glassboller) .Ved bruk av Virkon S eller Brinsea desmiddel skal blandingforholdet være 1% desinfiseringløsning , Desinfiseringsvesken skal holde en tempratur på 38-41 grader celsius ( ikke lavere enn 38 grader ,da drepes ikke eventuelle virus og bakterier kan trenge gjennom eggeskallet og innfisere egget og ikke høyere enn 41 grader da kan egget koke og fosteret dør .) Den idelle temprauren er 40 grader. Dypp egge ned i virkon S blandet vann og sette så egget over i eggbrettet( helst ubrukte brett ) for lufttørking i romtempratur på ca 18-20 grader . Viktig ! Eggene må håndteres så forsiktig som mulig da eggeskallet blir noe mer porøst som konsekvens av behandlingen og skallet må ikke under noen omstendighet gnies på etter behandling og viktig at du selv har vasket dine hender grundig før desinfiseringen startes . Eggskallets beskyttende vokslag vil fjernes under desinfiseringen så derfor må det utvises forsiktighet i etterbehandlingen av eggene. Eggene legges inn i rugemaskinen så snart de er tørket.