Brahma Stor

Gull sortbåndet.

Brahma er en tung hønserase som har ukjent opphav. Noen hevder at rasen stammer fra elven Brahmaputra i India, mens andre mener at rasen stammer fra Kina. Det som er sikkert er at rasen ble utstilt for første gang i USA på midten av 1800-tallet. Den ble populær for godt kjøtt, men også for eggene. Den vokser for sakte til å være økonomisk og er derfor ikke noen spesiell kjøttrase i dag. Den er likevel populær og skårer på sin skjønnhet og sitt trivelige vesen. Hønen er rugevillig, men fordi hun er stor, hender det at eggene knuser under henne. Brahma er en meget stor rase, og noen haneer kan bli 75 cm høye. Det er et mektig syn når en brahmaflokk går fritt på gården. Hanens galing har en dumpere klang, som er en fordel hvis man har nære naboer. Brahma er rolig og sosial. Den er godlynt, men kan virke litt treg og langsom. De er trivelige og blir sjelden aggressive. Dvergvarianten stammer fra England og Tyskland. Eggene er gulbrune til lysebrune og veier 55 gram. Hanen veier 3,5-5 kg og hønen veier ca 4 kg.  

Farger vi har: 

  • Gull sort båndet.
  • Gull blå båndet.
  • Splash.

 

Avlsskjema for avel:

  • gull blåbandet x gull blåbandet = gull svartbandet, gull blåbandet & spettet
  • gull svartbandet x gull svartbandet = gull svartbandet
  • gull blåbandet x gull svartbandet = gull blåbandet & gull svartbandet
  • spettet x gull blåbandet gull blåbandet & spettet
  • spettet x gull svartbandet = gull blåbandet
  • spettet x spettet = spettet

Her ser vi dem sammen hønene og hanen.
Disse er av fargen: Gull sort båndet.

Med vennlig hilsen

Siv & Hans Ragnar